เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานระบบ

platform สุชาติสอนคอมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในแต่ละด้านนำเอาความรู้มาสร้างเป็นวีดีโอคอร์สสอนแยกเป็นบทเรียนที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเรียนรู้ทำตามและต่อยอดกระบวนการคิดและวิธีการเพื่อที่จะนำไปสู่เครื่องมือใหม่ๆในการแก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต