สุชาติ พรมมี

วิศวกรผู้ชอบแก้ปัญหาด้วยกาวร้อนและเคเบิ้ลไทด์

ผู้ผลิตสื่อและโซลูชั่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ผู้เรียนทั้งหมด
    0
  • คอร์ส
    2
  • รีวิว
    0