เกี่ยวกับเรา

สุชาติสอนคอม

platform บทเรียนออนไลน์สำหรับคุณที่มีความต้องการในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆเทคนิควิธีการในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ solution ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆของผู้ใช้งาน 

เราแนะนำบทเรียนวิธีการเทคนิคในการประยุกต์ใช้งานที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงผ่านรูปแบบวีดีโอแนะนำการใช้งานที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและตลอดเวลา